Marka Teşvik

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi: 
Yurtiçi marka tescil belgesine sahip olan şirketlerin, markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 50 oranında desteklenmektedir.


Türkiye’de ticari, sınaî/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurtdışı pazarlarda ürünlerinin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen, gerçekleştirecekleri tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açmış oldukları veya açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre bir kısmı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından geri ödenmektedir.

Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenmektedir.
Yurtdışında gerçekleştirilecek marka tescil harcamalarının desteklenmesi için ilk şart yurtdışında tescili yaptırılacak markanın evvela yurt içinde marka tescilinin olmasıdır. 
Şirketlerin, ilk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri fatura tarihinden itibaren en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir. Yani yurtdışında marka tescili harcamaları Müsteşarlığa sunulan ilk gider faturasından itibaren 3 yıl boyunca desteklenir.

Şirketler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, söz konusu tescile ilişkin ilk ödeme tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde İhracat Genel Müdürlüğü’ne (DTSŞ, SDŞ) ve Üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (Şirketler) sunularak destek talebinde bulunulması gerekmektedir.

 
    
      
Web tasarım Algoritma