Tübitak Patent Teşvik

1. ULUSAL PATENT BAŞVURULARI İÇİN SAĞLANAN GERİ ÖDEMESİZ DESTEK
TPE ‘ne Patent Başvurusu yapılır
 • Başvuru ücretini başvuru sahibi öder

TÜBİTAK’ a Teşvik Başvurusu yapılır

 • Gerekli evraklar (TBF-1 ve ekleri):
  • Şekli Uygunluk Yazısı (TPE’den)
  • Taahhütname
  • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği (vekil varsa)
  • Vekilden alınan faturanın aslı (vekil varsa)

TÜBİTAK teşvik vermeye/vermemeye karar verir


TÜBİTAK TPE  hesabına 3,000 YTL yatırır

 • Patent başvurusu vekilli ise,  başvuru sahibi hesabına da 450 YTL yatırılır

 

Teşvik kabulünden sonraki ücret gerektiren patent işlemleri için TPE’ye yapılacak işlem talepleri teşvikli formlar ile yapılır

 • Gerekli ücretler 3,000 YTL’lik hesaptan düşer (ücret ödeme yok)
 • Hesaptaki 3,000 YTL bitince, bundan sonraki ödemeler başvuru sahibi tarafından ödenir.

2. ULUSLARARASI(PCT/TRO VEYA PCT) VEYA BÖLGESEL (EP/TRO VEYA EP) PATENT BAŞVURULARININ İLK AŞAMASINDAKİ ÜCRETLER İÇİN SAĞLANAN GERİ ÖDEMESİZ DESTEK


İlgili Kuruma (WIPO veya EPO) Patent Başvurusu
 yapılır

 • Başvuru ücretini (Başvuru ücreti+Araştırma+Ülke Belirleme Ücretleri) başvuru sahibi öder
 • Başvuru alındı yazısı alınır

 


TÜBİTAK’ a Teşvik Başvurusu yapılır

 • Gerekli evraklar (TBF-2 ve ekleri):
  • Uluslararası başvuruya ait alındı yazısı (WIPO/EPO)
  • Uluslararası başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge/dekont aslı veya fatura aslı
  • Taahhütname
  • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği (vekil varsa)
  • Vekilden alınan faturanın aslı (vekil varsa)

TÜBİTAK teşvik vermeye/vermemeye karar verir


TÜBİTAK başvuru sahibi hesabına 3,000 YTL yatırır

 • Patent başvurusu vekilli ise,  başvuru sahibi hesabına 450 YTL daha yatırılır

3. ULUSLARARASI(PCT/TRO VEYA PCT) VEYA BÖLGESEL (EP/TRO VEYA EP) PATENT BAŞVURULARININ ARAŞTIRMA RAPORUNDAN SONRAKİ İŞLEM ÜCRETLERİ İÇİN SAĞLANAN GERİ


İlgili Kurumdan (WIPO veya EPO) Araştırma veya İnceleme Raporu alınır


TÜBİTAK’ a Teşvik Başvurusu yapılır

 • Gerekli evraklar (TBF-3 ve ekleri):
  • Uluslararası başvuruya ait alındı yazısı (WIPO/EPO)
  • Uluslararası / bölgesel başvuruya ilişkin araştırma ve/veya inceleme raporu ve ekleri
  • Tüm patent dosyasının bir örneği
  • Kefaletli taahhütname
  • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği (vekil varsa)
  • Vekilden alınan faturanın aslı (vekil varsa)

TÜBİTAK (Jüri) teşvik vermeye/vermemeye karar verir


TÜBİTAK başvuru sahibi hesabına ilk taksit tutarını yatırır

 • Teşvik başvurusu esnasında başvuru sahibinin istediği ilk taksit tutarı

Başvuru sahibi sonraki taksit için TÜBİTAK’a başvurur

 • Bir önceki taksit miktarının belirtilen yerlerde kullandığını gösteren banka hesap dökümleri verilir
 • Yeni talep edilen miktar ve bu miktarı hangi harcamalar için istediğini bildirir
 
    
      
Web tasarım Algoritma